THD

THD (Total Harmonisk Distorsion) av en signal är en mätning av harmonisk nuvarande distorsion och definieras som kvoten mellan summan av krafter för alla harmoniska komponenter till kraften i den grundläggande frekvensen. THD används för att karakterisera elkvaliteten i elektriska drivsystem.