LED Solceller

Fördelar
Lägre initial kostnad, LED Solcellsarmaturen är billigare att investera i och installera än en traditionell gatubelysning.

Lägre driftskostnad, LED Solcellsarmaturen är billigare att driva än en traditionell gatubelysning.

Kompakt design och teknikutförande, som har drivits av vår önskan att eliminera behovet av skrymmande externa batterilådor och externa solpaneler. Vi har uppnått en fullt integrerad soldriven LED armatur. För att uppnå detta har vi utformat ett system att ha maximal ljuseffekt med minsta energiförbrukning med hjälp av våra egenutvecklade högeffektiva solceller, som ligger direkt på LED armaturen.

Minskad skade- och stöldrisk, genom att placera solcellstekniken direkt på armaturen och batteriet i armaturen, vilket kraftigt minskar risken för skador, stöld eller manipulering.
Förbättrad säkerhet
LED Solcellsarmaturen kräver inte anslutning till elnätet. Den är säkrare och enklare att installera. Vid ett strömavbrott är ljuset fortfarande på. Detta minskar risken för bilolyckor och konstant ljus avskräcker stöld och/eller skadegörelse på närliggande fastigheter eller fordon.
Kan installeras var som helst
Eftersom inget elnät krävs, kan den installeras på byggnader, parkeringsplatser, på avlägsna platser helt enkelt genom att installera den på en stolpe eller vägg.

Snabbare installation
Eftersom Ni slipper kraftledningar till och i stolpen, slipper ansluta kablar till elnätet, blir installationen betydligt snabbare. I själva verket är det så lätt att den kan installeras på stolpen innan den är uppförd och därigenom minska ett steg i installationsprocessen.

Kvalitet och tillförlitlighet
Marknaden är full av LED Solcellsarmaturer av dålig kvalitet och tillförlitlighet. Denna LED Solcellsarmaturer avger ett starkt ljus. Med kvalitativa lysdioder blir det effektiva ljuset mycket större och slutresultatet är ett perfekt ljus.

Kostnadseffektiv
Ingen energiförbrukning, minskar energikostnaderna till noll.