LED Kontorsbelysning

Belysningen ska passa arbetsuppgifterna och den enskilde personen. Den ska anpassas till de synkrav som arbetsuppgifterna ställer och de arbetandes olika förutsättningar. För synkrävande arbetsuppgifter behövs ofta extrabelysning, till exempel när man läser liten text, utför ritarbete av olika slag eller arbetar i kontor utan tillfredsställande dagsljus. Äldre människor behöver starkare belysning än yngre. Ljuset påverkar hur vi uppfattar och förstår vår omgivning. I en bra ljusmiljö känner vi oss trygga och kan utföra våra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande och säkert sätt. Bra ljus innebär att det finns dagsljus och belysning så att man uppfattar rummet korrekt och ser bra samt får en god dygnsrytm.