LED Strålkastare

LED Strålkastare installerad på tennisbana
Passar utmärkt för industrilokal, industriella applikationer, stålverk, varmvalsverk, stegvalsverk, byggplats, pappersbruk, höglager, kallager, varmlager, verkstad, flyghangar, båthangar, arena, badhall, simhall, idrottslokal, tennisbana, fotbollsplan, gymnastiksal, ridhus, paddock, galleria, mässa, utställningslokal, studio, målarsal, ateljé, museum, bilhall, tryckeri, svetseri, garage, återvinningsstation, avloppsreningsanläggning, lada, stall, hönseri, fryshus, fryslager, frysrum, butik, varuhus, skola, läroverk, aula, samlingslokal, hörsal, tågstation, militära förråd, torrdocka, ubåtsdocka, skeppsvarv, brandstation, vattenverk, vattentorn, gruvtorn, gruvlave, byggnad, offentliga plats, monument, arena, flygplats, parkeringsplats, lastkaj, tullstation, bensinstation, utställning, torg, reklam, tunnel, byggnadskran, mobilkran, kranbil, bygghiss, travers, byggnadsställning och mast m.m.