LED TRAFIKSIGNAL 500 ENKEL DUBBELFUNKTION RÖD X / GRÖN PIL NEDÅT

LED Trafiksignal 500 Enkel Dubbelfunktion X/Pil (Nedåt) används till tullstationer, betalstationer, återvinningsanläggningar, lastbilscentraler och till motorvägskontrollsystem, på engelska Motorway Control System (MCS), vilket är ett automatiskt kövarningssystem som används för trafikinformation på huvudsakligen motorvägar och huvudleder. Systemet är automatiskt och styrs av detektorer som bland annat registrerar trafikens hastighet och var köer börjar eller slutar. Via skyltar över körbanan uppmanas trafikanterna byta körfält om något körfält är blockerat och avstängt.
Tillverkning
Utvecklingen och produktionen av LED trafiksignal sker i vårt innovativa forsknings- och utvecklingscenter. Vi har sedan slutet på 1990-talet arbetat med och utvecklat LED trafiksignaltekniken och LED trafiksignal lanserades i början på 2000-talet och har sedan dess utvecklats konstant och resultatet är den nuvarande energieffektiva och hållbara LED trafiksignal. LED Trafiksignal är utformad för att ge en kvalitetsljus i hela 80 000 timmar. LED Trafiksignal har en unikt utvecklad patenterad drivrutin och speciellt utformad robust resistent polykarbonatplastprofilkonstruktion (som är tålig mot yttre påverkan, som vandalism, samt krävande installationsmiljöer), som löser problemet med värmeavledningen från lysdioderna, vilket maximerar livslängden. Utvecklingen inom LED teknologi sker idag i en snabb takt vilket innebär att alla tekniska data skall ses som ett minimum. Vi kontrollerar alla elanslutningar med hög noggrannhet på samtliga våra LED Trafiksignal, för att undvika falska svetsningar och säkerställa att stabiliteten överensstämmer med våra högt ställda krav. Efter monteringen kontrolleras alla våra LED Trafiksignal automatiskt, inbegripet test av hög- och lågspänning, slå på och av Trafiksignal för att ytterligare konstatera/försäkra kvaliteten på våra LED Trafiksignal.

IP klassificeringstest
Vi utför ordentliga IP klassificeringstester, då vi vet att vår LED Trafiksignal kommer att exponeras i tuffa miljöer, så vi försäkrar oss om att produkten är vattentät, alla våra IP klassificeringstester görs i vårt laboratorium och naturligtvis skickar vi även våra produkter till tredjepartslaboratorium för att garantera trovärdiga rapporter. IP klassificeringstester görs för att ange både graden av skydd mot åtkomst av strömförande delar och hur vatten- och dammtät produkten är.

Vibrationstest
Efter att vår LED Trafiksignal är installerad, kommer trafiken att producera vibrationen som överförs till lampstolpen, som sedan överförs till armaturen. Vi säkerställer därmed genom vibrationstest att alla komponenter i armaturen klarar detta utan att några problem uppstår.