LED Trafiksignal 200 Startgran

Ljusstart till motorbana, rallybana, motorstadion, gokartbana och speedwaybana m.m.
Är ett krav för A och B banor. För start av karting race, ska startljusen uppfylla följande krav:
−Lamporna ska placeras mellan 10 och 15 m efter startlinjen.
−Lamporna ska placeras på en höjd mellan 2,5 och 3,5 m över banan.
−Lamporna ska placeras minst ovanför halva banan eller i bästa fall över mittlinjen av banan.
−Det ska finnas extra startljus (rött och orange) i synfältet för startern när denne tittar ut över startfältet och startsignalen ges.

Lamporna ska ha följande betydelse:
−Röda lampor tända: förbered att starta racing.
−Röda lampor släckta: tävlingen startar.
−Blinkande orange ljus: fördröjd start du är skyldig att starta ett nytt formationsvarv.
−De orange färgade lamporna ska placeras bredvid de röda lamporna samt ska dubbleras i en förlängning av startrakan.
−Belysningen ska vara så stor och så ljus som möjligt och minst lika stor och intensiv som den som används för permanenta ”rödljus” på allmän väg. Alla lampor måste vara dubblerade, för att användas om en lampa är trasig.
−Styrningen av lamporna ska tillåta följande kombinationer:

Stående start:
−Alla lampor släckta.
−Röda lampor slås på enligt en automatiserad eller manuell sekvens som pågår under 4 sekunder och släcks manuellt (av Starter eller Tävlingsledare) inom nästa två sekunder (alla lampor släckta = start).
−Blinkar orange ljus, den automatiska sekvensen avbryts och de röda lamporna tänds.

Rullande start:
−Alla lampor släckta.
−Alla röda lampor tänds samtidigt (alla lampor släckta = start).
−Blinkar orange ljus tänds samtidigt som de röda lamporna.
−Neutralisering av heat/final. Blinkande orange ljus tänt, de röda lamporna ska vara släckta.

Källa: BANREGLER KARTINGSVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET