LED Gatuarmatur

LED gatuarmaturen är framtagen för vägar, parker, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, elljusspår, gårdsbelysningar m.m. LED gatuarmaturen är en fullvärdig ersättare som möter dagens och framtidens krav på trygga och säkra miljöer med hög färgåtergivning och ökad ljusupplevelse. Finns även en del andra fördelar med att uppgradera till LED armaturer, det blir lättare, genom bättre färgåtergivning, att identifiera människor, urskilja föremål, färger, former och andra detaljer i omgivning samt trafikmiljön. Genom bättre färgåtergivning blir det även verkningsfullare vid användning av CCTV.
Tillverkning
Utvecklingen och produktionen av LED gatuarmaturen sker i vårt innovativa forsknings- och utvecklingscenter. Vi har sedan slutet på 1990-talet arbetat med och utvecklat LED gatubelysningstekniken och LED gatuarmaturer lanserades i augusti 2015 och fortsätter utvecklats konstant och resultatet är de nuvarande energieffektiva och hållbara produkterna.
LED gatuarmaturerna är utformad för att ge en kvalitetsljus och har en unikt utvecklad patenterad drivrutin och speciellt utformad robust resistent konstruktion (som är tålig mot yttre påverkan, som vandalism, samt krävande installationsmiljöer), som löser problemet med värmeavledningen från lysdioderna, vilket maximerar livslängden. I produktens färgspektrum finns det inget ultraviolett- eller infrarött ljus, LED gatuarmaturen är en konventionell "grön" ljuskälla. Vi kontrollerar alla elanslutningar med hög noggrannhet på samtliga LED gatuarmaturer, för att undvika falska svetsningar och säkerställa att stabiliteten överensstämmer med våra högt ställda krav. Efter monteringen kontrolleras alla LED gatuarmaturer automatiskt, inbegripet test av hög- och lågspänning, slå på och av LED gatuarmaturen för att ytterligare konstatera/försäkra kvaliteten.
IP klassificeringstest
Vi utför ordentliga IP klassificeringstester, då vi vet att LED gatuarmaturen kommer att exponeras i tuffa miljöer, så vi försäkrar oss om att LED gatuarmaturen är vattentät, alla IP klassificeringstester görs i vårt laboratorium och naturligtvis skickar vi även våra LED gatuarmaturer till tredjepartslaboratorium för att garantera trovärdiga rapporter. IP klassificeringstester görs för att ange både graden av skydd mot åtkomst av strömförande delar och hur vatten- och dammtät LED gatuarmaturen är.

Vibrationstest
Efter att LED gatuarmaturen är installerad, kommer trafiken att producera vibrationen som överförs till lampstolpen, som sedan överförs till LED gatuarmaturen. Vi säkerställer därmed genom vibrationstest att alla komponenter i LED gatuarmaturen klarar detta utan att några problem uppstår.