LED Lampor E40

LED Lampor E40 Specialanpassad för att ersätta gamla kvicksilverlampor, högtrycksnatriumlampor och metallhalogenlampor
Specialanpassad för att ersätta gamla kvicksilverlampor, högtrycksnatriumlampor och metallhalogenlampor i s.k. High Bay armaturer som ofta finns inom industriområden, lager, mässor, aulor och andra lokaler med högt i tak.
Robust lampa som varar i årtionden. Lampan är också speciellt utformad för värmeavledning av lysdioderna för att maximera livslängden på lysdioderna.
Lampan erbjuder den nyaste LED-belysningstekniken och kommer att generera mer ljus än konventionella lampor.
D-Klassad (EN 60598-2-24)
Visar armaturer med begränsad yttemperatur, som kan monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där risk finns för dammansamling på armaturhöljet. Armaturer med symbolen har yttemperatur max 90° vid normal drift och anses uppfylla kravet.