LED Ridhusbelysning

Ridsportförbundets (Svenska Ridsportförbundet) rekommendationer för ridhus nås med våra armaturer
Vid ridning bör ljuset vara 100-150 lux och vid hoppning och tävling 250-300 lux i hästens ögonhöjd. Rekommenderad minsta belysningsstyrka i häststallar är 100 lux. Svenska Ridsportförbundets broschyr finns här.
EN 60598-2-24 (D-klassad)
Visar armaturer med begränsad yttemperatur, som kan monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där risk finns för dammansamling på armaturhöljet. Armaturer med symbolen har yttemperatur max 90° vid normal drift och anses uppfylla kravet.