LED Trafiksignaler Beskrivning

Tillverkning
Utvecklingen och produktionen av LED trafiksignaler sker i vårt innovativa forsknings- och utvecklingscenter. Vi har sedan slutet på 1990-talet arbetat med och utvecklat LED trafiksignaltekniken och LED trafiksignalen lanserades i början på 2000-talet och har sedan dess utvecklats konstant och resultatet är den nuvarande energieffektiva och hållbara LED trafiksignalen. LED Trafiksignalen är utformad för att ge en kvalitetsljus i hela 80 000 timmar. LED Trafiksignalen har en unikt utvecklad patenterad drivrutin och speciellt utformad robust resistent polykarbonatplastprofilkonstruktion (som är tålig mot yttre påverkan, som vandalism, samt krävande installationsmiljöer), som löser problemet med värmeavledningen från lysdioderna, vilket maximerar livslängden. Utvecklingen inom LED teknologi sker idag i en snabb takt, vilket innebär att alla tekniska data skall ses som ett minimum. Vi kontrollerar alla elanslutningar med hög noggrannhet på samtliga våra LED Trafiksignaler, för att undvika falska svetsningar och säkerställa att stabiliteten överensstämmer med våra högt ställda krav. Efter monteringen kontrolleras alla våra LED Trafiksignaler automatiskt, inbegripet test av hög- och lågspänning, slå på och av LED Trafiksignalen för att ytterligare konstatera/försäkra kvaliteten på våra LED Trafiksignaler.

Distributionsfotometer
Distributionsfotometer är ett mycket automatiserat testsystem för optisk distribution, vilket kan uppnå CIE C-γ- och B-β mätprogram samtidigt, vi testar alla våra LED Trafiksignaler för deras fotometriska egenskaperna.

IP klassificeringstest (International Protection)
Vi utför ordentliga IP klassificeringstester, då vi vet att vår LED Trafiksignal kommer att exponeras i tuffa miljöer, vi försäkrar oss om att LED Trafiksignalen är vattentät, alla våra IP klassificeringstester görs i vårt laboratorium och naturligtvis skickar vi även våra LED Trafiksignaler till tredjepartslaboratorium för att garantera trovärdiga rapporter. IP klassificeringstester görs för att ange både graden av skydd mot åtkomst av strömförande delar och hur vatten- och dammtät LED Trafiksignalen är. IP55 är klassificering för att ange både graden av skydd mot åtkomst av strömförande delar, samt hur vatten och dammtät produkten är. IP55 innebär att produkten är dammskyddad och skyddad mot spolande vatten från munstycke.

Vibrationstest
Efter att vår LED Trafiksignal är installerad, kommer trafiken att producera vibrationen som överförs till lampstolpen, som sedan överförs till LED Trafiksignalen. Vi säkerställer därmed genom vibrationstest att alla komponenter i armaturen klarar detta utan att några problem uppstår.

Modernt utseende och ökad säkerhet
Även gamla trafikanläggningar kommer att få en uppdaterad modern känsla genom installation av LED Trafiksignal. Eftersom LED Trafiksignal ger en ljusare miljö, leder detta även till en ökning av säkerhetsmedvetenheten. Videosäkerhetskamerasystem identifierar mycket mer på grund av den ljusare ljusfärgen. Det finns ingen inblandning av belysningsfrekvensstörningar, vilket innebär att kamerabilderna blir trevligare att titta på, på grund av den ökade kvaliteten på bilderna.

Robust konstruktion och LED ljus i 1
Robust polykarbonatplasthus som varar i årtionden och den smarta designen gör den enkel att montera och ersätta. Det robusta polykarbonatplasthuset är vandalismsäker (IK07). Polykarbonatplasthuset är också speciellt utformad för värmeavledning av lysdioderna för att maximera livslängden på lysdioderna.

Livslängd
LED Trafiksignalens lysdioder är utformade för att ge ett kvalitets ljus i ca 18 år (50% av tiden, dygnet runt), själva LED Trafiksignalhuset kommer att hålla under årtionden och kan öppnas i fronten genom ett enkelt klick. LED Trafiksignallamporna kan lätt bytas ut och installeras i det stabila LED Trafiksignalhuset och håller sen ytterligare 18 år. Genom att upprepa denna process vart 18 år har Ni en kraftfull Trafiksignal som alltid innehåller den senaste tekniken. Strömindikatorn har en unik utvecklade patenterade drivrutin.

≤700 cd
LED Trafiksignalen erbjuder den nyaste LED belysningstekniken och kommer att generera mer ljus än konventionella trafiksignaler, samt generera besparingar på 80-90%, Lysdioderna genererar ≤700 cd, ITE standard för trafiksignalersystem är 400 cd.

30/60 graders vinkel
LED Trafiksignalen har en särskild utvecklad lins som gör att ljuset sprids till höger/vänster i en 30 graders vinkel eller 60 graders vinkel beroende på modell och ner/upp i en 30 graders vinkel, vilket ger optimal ljusfördelningen.

Polykarbonat (PC)
LED Trafiksignalen är gjord av Polykarbonat (PC) som är en termoplast med exceptionell hållbarhet, själva linsen är av transparent Polykarbonat (PC) med utmärkta optiska egenskaper för konstruktioner där god genomsikt krävs. Polykarbonat har en mycket god beständighet utomhus, bra hårdhet, mycket hög transparens, hög styvhet, reptålig, slagtålig, vattenavvisande, god åldringsbeständighet, låg vikt, mycket bra UV-beständighet och påverkas ej av alkaliska lösningar, utspädda syror eller oljor, samt är brandsäker eftersom den självslocknar. Polykarbonat (PC) kallas ofta "okrossbar plast" under namnet hammerglass, makrolon eller lexan och används till applikationer som ska vara stöt-, spark- och slagtåliga, den används också bland annat till visir, säkerhetsglas, inbrottsskydd, maskinskydd, flygplansfönster, CD-skivor och andra produkter som behöver vara hållbara och transparenta. Polykarbonat är lätt att förväxla med plexiglas, men man kan skilja dem åt genom att bända materialet. Plexiglaset kommer då brytas av medan polykarbonatet böjs. Polykarbonat behåller sina goda egenskaper över ett mycket brett temperaturintervall och blir inte sprött vid låga temperaturer. Polykarbonat (PC) har en densitet på 1,18 g/cm3 och är ett material som går utmärkt att återvinna. LED Trafiksignal uppfyller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004.

IK07 klassificering (Europastandard EN 62262 / EN 60068-2-75) är en internationell numerisk klassificering av det skydd mot extern mekanisk påverkan som kapslingen ger elektrisk utrustning. En armatur som klassats med IK07 tål ett direkt slag på 2 Joule. Detta motsvarar en 0,5 kg tung kula som släppts från 0,4 meters höjd. Detta test utförs tre gånger i följd.

Energieffektivitetsklassificering
Armaturen är A++ (Effektivast), energieffektivitetsklassificering går från E till A++. Metoden för att räkna ut energieffektivitetsklassen finns beskriven i energimärkningsförordningen 874/2012, bilaga VI-VII. 1 september 2021 återgår EU till den enklare skalan från A till G. En produkt i klass A++ kan då hamna i klass B eller lägre, utan att den har blivit mindre energieffektiv. Alla våra produkter är registrerade i EU-databasen: EPREL (European Product Registry for Energy Labels).
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2015.

Miljö
Innehåller inget kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom, flamskyddsmedlen polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) eller andra miljöpåverkande ämnen som strider mot RoHS-direktivet. Genom CE-märkningen garanterar vi att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav.

Säkerhet och tillförlitlighet
Inte nog med att lysdioder ger energibesparingar, de fungerar även längre utan att behöva bytas. En LED trafiksignal kommer att fungera mer än arton år, jämfört med en glödlampa som behöver bytas en gång per år. Detta minskar kraftigt städernas underhållsplaner samt minskar kostnaderna för att ersätta glödlampor. Detta ökar säkerheten för trafiksignaler och minskar antalet olyckor, på grund av att trafiksignaler är ur drift. Tillförlitligheten som LED trafiksignal har, beror på dess utformning som implementerar halvledarteknik. Detta innebär att halvledarmaterial används för att avge ljus och det finns inga bräckliga glödtrådar, som kan gå sönder, såsom i glödlampor. LED trafiksignal består av många lysdioder, om någon av lysdioderna går sönder inom enheten, fungera enheten fortfarande. Lysdioden har inte bara en längre livslängd, den fokuserar även ljuset effektivare, vilket gör trafiksignalen lättare att se, vilket bidrar till att minska olyckorna, eftersom förarna kan se signalen bättre. Dessutom märker allmänheten att LED Trafiksignal är tydligare, skarpare och mer distinkt än glödlampan. Detta leder till en säkrare miljö.

Denna LED Trafiksignal rekommenderar vi till tuffa miljöer, p.g.a. dess skyddande lamphölje (IP55). Tål stötar och vibrationer bättre än glödlampor, lysrör, lågenergilampor, metallhalogenlampor, kvicksilverlampor och högtrycksnatriumlampor (HID), samt är betydligt mer energieffektiv. LED Trafiksignal är anpassad för kommersiell användning och mycket arbete har gjorts för att LED Trafiksignal skall vara högeffektiv. Att använda denna LED Trafiksignal är en investering som lönar sig. Självklart är LED Trafiksignal CE och RoHS godkänd. LED Trafiksignal för den kvalitetsmedvetne användaren, ger mycket verkningsfull prestanda, hög energieffektivitet och lång livslängd. Den exceptionellt långa livslängden gör LED Trafiksignal perfekt för svåråtkomliga platser där underhållskostnaderna är höga. Ger bra belysningsnivå med LEDs alla fördelar, består av högkvalitativa lysdioder. Den är byggd för att hålla, med perfekt konstruktionskvalitet (premium komponenter).