LED High Bay Beskrivning

Installation
Hängande i krok eller lina i tak.

Tillverkning
Utvecklingen och produktionen av armaturen sker i vårt innovativa forsknings- och utvecklingscenter. Vi har sedan slutet på 1990-talet arbetat med och utvecklat LED-belysningstekniken och armaturen lanserades i början på 2012 och har sedan dess utvecklats konstant och resultatet är den nuvarande energieffektiva och hållbara armaturen. Armaturen är utformad för att ge en kvalitetsljus i hela 50 000 - 60 000 timmar (L70) / 100 000 - 120 000 timmar (L50). Armaturen har en unikt utvecklad patenterad drivrutin och speciellt utformad robust resistent aluminium- och polykarbonatplastprofilkonstruktion (som är tålig mot yttre påverkan, som vandalism, samt krävande installationsmiljöer), som löser problemet med värmeavledningen från lysdioderna, vilket maximerar livslängden. Utvecklingen inom LED-teknologi sker idag i en snabb takt, varav alla armaturer tillverkas vid order, vilket innebär att alla tekniska data skall ses som ett minimum. I armaturens färgspektrum finns det inget ultraviolett- eller infrarött ljus, armaturen är en konventionell "grön" ljuskälla. Vi kontrollerar alla elanslutningar med hög noggrannhet på samtliga armaturer, för att undvika falska svetsningar och säkerställa att stabiliteten överensstämmer med våra högt ställda krav. Efter monteringen kontrolleras alla armaturer automatiskt, inbegripet test av hög- och lågspänning, slå på och av armaturen för att ytterligare konstatera/försäkra kvaliteten på armaturen.

Distributionsfotometer
Distributionsfotometer är ett mycket automatiserat testsystem för optisk distribution, vilket kan uppnå CIE C-γ- och B-β mätprogram samtidigt, vi testar alla armaturer för deras fotometriska egenskaper.

IP klassificeringstest
Vi utför ordentliga IP-klassificeringstester, då vi vet att armaturen kommer att exponeras i tuffa miljöer, så vi försäkrar oss om att produkten är vattentät, alla våra IP-klassificeringstester görs i vårt laboratorium och naturligtvis skickar vi även produkten till tredjepartslaboratorium för att garantera trovärdiga rapporter. IP-klassificeringstester görs för att ange både graden av skydd mot åtkomst av strömförande delar och hur vatten- och dammtät produkten är.

Vibrationstest
Efter att armaturen är installerad, kommer omgivningen att producera vibrationen som överförs till armaturen. Vi säkerställer därmed genom vibrationstest att alla komponenter i armaturen klarar detta utan att några problem uppstår.

Modernt utseende
Även gamla lokaler kommer att få en uppdaterad modern känsla genom installation av LED-armaturen.

Robust konstruktion
Robust lampa/armatur som varar i årtionden, den förväntade livslängden är hela 50 000 - 60 000 timmar (L70). Armaturen är också speciellt utformad för värmeavledning av lysdioderna för att maximera livslängden på lysdioderna.

Inget flimmer
Videosäkerhetskamerasystem (CCTV) identifierar verkningsfullare människor, urskiljer föremål, färger, former och andra detaljer effektivare, genom bättre färgåtergivning utan störande flimmer/ belysningsfrekvensstörningar. Det vita flimmerfria ljuset från lysdioder gör att man ser kontraster, färger, former och perifera rörelser bättre, vilket är viktigt för säkerheten. LED-ljus ger inte bara bättre bilder, utan gör också att kameran kan använda sig av en snabbare slutartid och därmed generera skarpare bilder vid rörelse.

Verkningsgrad
Lampan/armaturen erbjuder den nyaste LED-belysningstekniken och kommer att generera mer ljus än konventionella lampor, samt genererar besparingar på 80%. Lysdioderna har en verkningsgrad på upp till 110 lm/W, vilket ger mycket ljus per watt. Verkningsgrad / Ljusutbyte (lm/W) är en dimensionslös storhet som betecknar hur effektivt ett system omvandlar energi till nyttigt arbete i någon form. Verkningsgrad kan även beräknas i % hur effektivt en belysningskälla omvandlar energi till synligt ljus.

Kyla & Värme
Uppgraderingen till energieffektiv LED-teknik som genererar energisparande är en ”vinn - vinn” situation, vilket gör att investeringen betalar sig på kort tid. Med LED-belysningstekniken införs mycket lite värme i anläggningen, som innebär en extra energibesparing för t.ex. kyllagringsanläggning. Man undviker onödig kylning för att kompensera för värmeutstrålningen från belysningen. Lysdioders verkningsgrad är t.o.m. högre vid låga temperaturer och ökar med 2-4%. LED-armaturen kan med fördel installeras i både kalla miljöer (-20°C), samt i varma miljöer (+45°C), vi använder avancerad teknik som kallas ”Heat Super Conductive Technology”, för att förbättra värmeavledningen på produkterna.

Philips lysdioder
I över 120 år har Philips meningsfulla innovationer förbättrat livskvaliteten för miljontals människor och skapat Philips starka och betrodda varumärke som är välkänt på marknader över hela världen. LED tekniken har inlett en ny era av innovation och omvälvande trender som påverkar olika tillämpningar och branscher för belysning. Philips avancerade halvledartillverkningskompetens utgör en stark grund för att leverera "state of the art" lysdioder.

Aluminiumkylfläns
Vi använder nu avancerad teknik som kallas ”Heat Super Conductive Technology”, för att förbättra värmeavledningen på produkterna. Vårt sätt att använda fasförändrings teknologi för att avleda värme gör produkterna ledande. Materialet i armaturens kylfläns gör att effektiviteten kan öka mer än med den tidigare kopparkylflänsen och den totala energiförbrukningen reduceras och minskad energiförbrukning medför mindre utsläpp, vilket ger en förbättrad miljö. Aluminium är mycket korrosionsbeständigt (oxidskiktet som bildas på ytan bidrar till att skydda mot korrosion) och värmeledningsförmågan är mycket god, vilket ger en god värmeväxling. Aluminium lämpar sig särskilt för återvinning och kan återvinnas ett oändligt antal gånger. Densiteten på aluminium är 2,7 kg/dm3, dvs 1/3 av stålets. Produkterna har egenskaper som:

  • Integration av superb värme- och värmeavledning, minskar resistansvärme beteendet på kylflänsen till NOLL
  • Låg värmeresistans beteende temperaturskillnad, vilket motsvarar värmeledande förmåga som är 20 gånger bättre än koppar
  • Kan arbeta under högt värmeflöde, eliminerar värme i systemet
  • Effektiv värmeavledning och jämn yttemperatur
  • Mer än 30 % i minskad volym och vikt än normala kylflänsar
  • Jämfört med normala extruderings kylflänsar, som har samma storlek, kan vi få ut högre effekt
  • Våra fasändrande kylflänsar kan arbeta effektivt under låg temperatur lägre än -20°C och kommer inte att frysa under låg temperatur
  • Mindre termisk kontaktresistans, vilket ger mindre temperaturskillnad
  • Allt är aluminium, vilket är kostnadseffektivt
  • Inget kontakt mellan olika material, vilket ger hög tillförlitlighet

Aktiv PFC (Power Factor Correction)
Effektfaktorkorrigering utförd med aktiva komponenter, d.v.s. med integrerade kretsar som styr utseendet på strömkurvan med hjälp av olika inbyggda algoritmer. Syftet med PFC är att förbättra förhållandet mellan skenbar effekt och aktiv effekt. I elnät ingår alltid en viss resistans och induktans som tillsammans ger en impedans. Om elnätet vore idealt utan impedans skulle variationen i strömmen inte spela någon roll för spänningen. Eftersom ström och spänning följs åt enligt ett beroende på denna impedans kommer spänningen att variera i takt med att strömmen varierar. Impedansen har ett frekvensberoende och är alltså inte lika för alla frekvenser. Den kan vara högre för vissa frekvenser och lägre för andra frekvenser. Om impedansen är hög för just det producerade frekvensspektra kommer spänningen att påverkas relativt mycket p.g.a. strömvariationerna. Denna fluktuation i spänningen fortplantar sig genom ledningarna och sträcker sig olika långt beroende på elnätets uppbyggnad. Fördelen med aktiv PFC är att få strömmen som dras från nätet att få en sinusliknande form. Icke sinusformad ström förorsakar högre förluster än en sinusformad ström för samma överförda energi. Med en aktiv PFC minskar man strömförbrukningen jämfört med en passiv PFC.

Effektfaktorn är endast 0,4 ~ 0,6 i icke PFC transformatorer. I en transformatorer med aktiv PFC kan effektfaktorn nå över 0,95. Beräkningsformler är enligt följande: skenbar effekt = inspänning x inström (VA), aktiv effekt = inspänning x inström x effektfaktor.

100 ~ 270VAC
Inspänningen anges i transformatorspecifikationen 90 ~ 295/305 VAC, medan etiketten på nätaggregatet är 100 ~ 270VAC. Under säkerhetsverifieringsprocessen använder vi en strängare standard, 0% (IEC60950 använder +6%, -10%) av inspänningsområdet märkt på nätaggregatet för att utföra testet. Det bredare inspänningsområdet som anges på transformatorspecifikationen fungerar, men det smalare inspänningsområdet märkt på nätaggregatet är för att uppfylla testsäkerhetsnivåregleringen och se till att användaren sätter inspänningen korrekt.

Publikationer, broschyrer, faktablad och föreskrifter från Energimyndigheten

Genom rätt utformad belysning skapar man en god visuell miljö, ökar säkerheten mot olycksfall, motverkar ögonbesvär och andra negativa hälsoeffekter. Belysningen har också stor betydelse för att möjliggöra goda belastningsergonomiska förhållanden samt för trivseln i arbetet. Synergonomi i arbetslivet avser samspelet mellan människans seende och arbetet. Den inriktar sig därvid speciellt på seendet och synförhållanden i arbetet, att anpassa arbetsuppgiften och arbetsplatsen till människans olika förutsättningar och att vid behov hjälpa människan att anpassa sig till arbetsuppgiftens krav genom att använda speciella hjälpmedel. Arbetet kan anpassas t.ex. genom en ändamålsenlig belysning och ett väl valt arbetsavstånd med hänsyn till synobjektets detaljstorlek. I arbetslokal utan fönster är det viktigt att särskild omsorg ägnas åt den artificiella belysningen.