IP

IP (International Protection) är klassificering för att ange både graden av skydd mot åtkomst av strömförande delar, samt hur vatten och dammtät produkten är:

Första siffran
0. Inget skydd
1. Petskyddad mot föremål större än 50 mm
2. Petskyddad mot föremål större än 12 mm
3. Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm
4. Petskyddad mot föremål större än 1 mm
5. Dammskyddad
6. Dammtät

Andra siffran
0. Inget skydd
1. Skyddad mot droppande vatten
2. Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln
3. Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°
4. Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar
5. Skyddad mot spolande vatten från munstycke
6. Skyddad mot kraftig överspolning av vatten (munstycke, sjö o s v)
7. Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada
8. Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten
9. Exponering för högtrycksspolat hetvatten från olika vinklar