IK

IK klassificering (Europastandard EN 62262) är en internationell numerisk klassificering av det skydd mot extern mekanisk påverkan som kapslingen ger elektrisk utrustning.

IK Kod
Anslagsenergi (joule*)
IK 00
0,00
IK 01
0,14
IK 02
0,20
IK 03
0,35
IK 04
0,50
IK 05
0,70
IK 06
1,00
IK 07
2,00
IK 08
5,00
IK 09
10,00
IK 10
20,00

* Joule (J) är den härledda enheten för energi i internationella måttenhetssystemet (SI).