Energieffektivitetsklassificering

Energieffektivitetsklassificering går från E till A++. Metoden för att räkna ut energieffektivitetsklassen finns beskriven i energimärkningsförordningen 874/2012, bilaga VI-VII. Ni kan också ta hjälp av Excel filen som Energimyndigheten har tagit fram för att räkna fram vilken energiklass lampan ska ha beroende på vilken slags lampa det är. Excel filen är ett stöd och Energimyndigheten reserverar sig för eventuella fel som kan uppstå, till exempel på grund av felaktig tolkning av resultaten. 1 september 2021 återgår EU till den enklare skalan från A till G. En produkt i klass A++ kan då hamna i klass B eller lägre, utan att den har blivit mindre energieffektiv. Alla våra produkter är registrerade i EU-databasen: EPREL (European Product Registry for Energy Labels). Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2015.

 Energieffektivitet Lumen / Watt
A 210
B 185 - 210
C 160 - 185
D 135 - 160
E 110 - 135
F 85 - 110
G < 85