Effektfaktor

Effektfaktor (på engelska Power Factor (PF)) är förhållandet mellan verklig effekt och synbar effekt. Beroende på att ingångsströmmen avviker från en perfekt sinus form är effektfaktorn normalt mindre än 100%. Avvikelserna orsakas av att spänningsaggregatet tar sin ström i form av kortvariga och höga strömpulser som genereras tillbaka till nätet som övertoner.