CRI

Färgåtergivning (Ra) är ett index för hur en belysningskälla är balanserad i färgmässigt avseende, där 100 Ra är närmast likt referensljuskällan. På engelska kallas det även CRI, vilket står för Colour Rendering Index. Det är viktigt för den visuella upplevelsen att föremålens färger och människornas hud återges på ett naturligt och snyggt sätt. Därför skall ljuskällornas färgåtergivningsindex inom arbetslokaler ej understiga ett Ra värde på 80 och inom arbetslokaler med speciellt höga krav ej understiga ett Ra värde på 90. Ett vanligt traditionellt fluorescerande lysrör har ofta ett Ra värde på 80.